Poster

Safepath AS har blitt medlem av UN Global Compact Norge

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

Som leverandør til de maritime næringene med bærekraft som en forutsetning, er vi nå glade for å ha blitt medlem av UN Global Compact i Norge. Et medlemskap som forplikter oss til å følge UN Global Compacts ti prinsipper og jobbe mot FNs bærekraftsmål.

UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedrifter sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Sammen med FNs bærekraftsmål, skal prinsippene fungere som rettesnor for medlemsbedriftenes arbeid med bærekraft.

Når et selskap melder seg inn i UN Global Compact forplikter selskapet seg til å følge og rapportere på eget arbeid i henhold til de ti prinsippene.

– Medlemskap i UN Global Compact sørger for at vi får systematisert vårt arbeid med bærekraft. Vi skal følge opp og årlig rapportere på hvordan vi jobber med FNs 17 bærekraftsmål og UN Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig forretningsdrift, forklarer Sidsel Sæterøy – Administrerende direktør i Safepath.

UN Global Compacts ti prinsipper blir en integrert del av opplæring og rapportering hos Safepath, og medlemskapet vil bidra til å sette selskapets bærekraftsarbeid ytterligere i system.

– Vi ønsker Safepath AS hjertelig velkommen som medlem. Det er bra at de slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og at de ønsker å ytterligere styrke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid, sier Kim N. Gabrielli, adm.dir. i UN Global Compact Norge.