Mann og kvinne foran båt

Safepath Inngår beredskapsavtale med Kristiansund kommunale sundbåtvesen

Safepath AS har inngått en langsiktig avtale om beredskap og overvåkning for Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen.

Avtalen omfatter leveranse av tjenesten Safepath®Beredskap for sundbåtene «MS Angvik» og «MS Framnæs». I tillegg er også fartøyet som nå utgjør Gripruta, «MS Kvikk», inkludert i avtalen. 

Implementeringen av Safepath®Beredskap betyr at samtlige av rederiets fartøy inkluderes i et topp moderne og profesjonelt oppsett for sikkerhet og beredskap. Dette innebærer at Sundbåtvesenet sine fartøy kontinuerlig overvåkes fra Safepath Control, en 24/7 bemannet beredskapssentral i Melkvika Næringspark i Kristiansund. Døgnkontinuerlig overvåkning av fartøyenes lokasjon betyr umiddelbar respons dersom en hendelse skulle oppstå der Safepath bistår med en dedikert operasjonskoordinator som jobber mot rederi, kommunens beredskapsorganisasjon, HRS og andre redningsinstanser.  
 
“Det er svært gledelig å kunne ønske Sundbåtene og Gripruta velkommen om bord til Safepath. For oss bekrefter samarbeidet at Sundbåtvesenet har passasjerenes sikkerhet som første prioritet, både innaskjærs og utaskjærs.  Det er stor symbolsk verdi i å få lov å passe på folkene i “by’n oss”.  I tillegg er dette en stor milepæl for oss internt, da avtalen markerer første passasjerfartøy inn i vår portefølje.”  sier Henriette Sandnes i Safepath.  
 
I tillegg til selve beredskapen, vil Sundbåtvesenet få fartøytilpassede digitale opplæringsmanualer som er intuitive å bruke ved familiarisering. Sikkerhetsstyringssystemet SeaLog implementeres for forenklet oversikt over vedlikehold, prosedyrer og driftstekniske sjekkpunkter.  
 
Daglig leder i Sundbåtvesenet Arild Dybå-Eidem er fornøyd med avtalen som er med på å trygge både passasjerer, mannskap og fartøy:  
 
«Sikkerhet for våre passasjerer har alltid høyeste prioritet. Gjennom et formelt samarbeid med Safepath, viser KKS nok en gang vei som en fremtidsrettet aktør som tar sikkerhet på alvor, til det beste både for de reisende og for driften av selskapet. Vi er stolte over å kunne samarbeide med en lokal aktør som har ledende kompetanse innen sitt fagfelt, og gleder oss til å spille hverandre gode gjennom lokal samhandling. Som følge av et høyt aktivitetsnivå, og at selskapet er i hurtig vekst, vil avtalen også gi KKS de rammevilkår vi trenger for å holde fokus på den operative driften av selskapet og på vår misjon som er å frakte passasjerer i tro tjeneste for byens sjel. At vi som verdens eldste selskap for kollektivtransport i drift, skulle bli den første, faller inn i rekken av milepæler i vår stolte historie.» sier Daglig Leder i KKS Arild Dybå-Eidem.  
 
Safepath er et konsulent- og rådgivingsselskap med ekspertkunnskap innen maritim beredskap og sikkerhet, samt marine operasjoner. Safepath har landets største uavhengige overvåknings- og beredskapssentral for fiskeri, havbruk og offshorenæringen.  
 
Sundbåtvesenet er et rederi og kommunalt foretak som drifter sundbåtene som frakter passasjerer mellom de ulike øyene som omkranser havnebassenget i Kristiansund. Rutetrafikken er basis for selskapet og de siste årene har passasjertrafikken økt betraktelig. Sundbåten har vært "byens hjerte" i over 145 år og fraktet over 133 millioner passasjerer over havna. Sundbåtens posisjon som kollektivt transportselskap, kulturminne og opplevelsesleverandør i Kristiansund og Nordmøre står sterkt med en godt etablert merkevare.  
 
For Safepath er det svært gledelig å kunne styrke lokale samarbeid. Den felles målsetningen mellom selskapene er trygghet for alle som ferdes på havet. Daglig ferdes mange med Sundbåten, og det er selvfølgelig i felles interesse å sørge for økt sikkerhet og beredskap. Avtalen vitner om godt lokalt samarbeid, og Safepath er stolt over å skulle bidra til at Sundbåten kan fortsette i tro tjeneste for byens sjel.