Bærekraft

Kontakt oss

Bærekraftige løsninger

Havet dekker over 70% av jordens overflate og er selve livsgrunnlaget for mange av oss. Havet er en uvurderlig ressurs, men det er også sårbart.

Bærekraft handler om å drive virksomhet på en måte som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å møte sine behov.

I de maritime næringene, som omfatter alt fra fiskeri og havbruk til energiproduksjon, er det avgjørende å implementere gode bærekraftstiltak. Reduserte utslipp og teknologisk utvikling er nøkkelbegrep når vi snakker om å ta vare på havet og alt det gir oss.

 

BÆREKRAFTIGE TJENESTER OG PRODUKTER FOR VÅRE KUNDER

Maritime hendelser kan ofte medføre betydelige miljøskader, inkludert utslipp som påvirker marint liv. Våre tjenester og produkter tilbyr bærekraftige løsninger som minimerer risikoen for alvorlige miljøskadelige hendelser innen maritim sektor.
 
Ved å forebygge hendelser så mye som mulig og raskt oppdage og reagere på dem, reduseres risikoen for alvorlige miljøpåvirkninger. Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan bistå.

 

Bærekraft hos Norseye

Medlem i UN Global Compact Norge

Norseye er medlem i UN Global Compact Norway, verdens største initiativ for bedrifters bærekraftighet. Gjennom dette medlemskapet har vi forpliktet oss til å tilpasse våre strategier til de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. Vi tar også strategiske tiltak for å fremme bredere samfunnsmessige mål, som FNs bærekraftsmål, med vekt på samarbeid og innovasjon.

 

våre forpliktelser

For oss i Norseye handler bærekraft om fremtiden. Vi må ta vare på jordens begrensede ressurser og forvalte dem på best mulig måte uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. For å oppnå dette har vi forpliktet oss til 6 av bærekraftsmålene der vi tror vi kan gjøre en positiv forskjell ->