Havovervåking

Døgnbemannet havovervåkning- og beredskapssentral

Fra vår toppmoderne havovervåkning- og beredskapssentral i Kristiansund leverer vi overvåkningstjenester i henhold til relevante lover, forskrifter og bransjestandarder. Vårt operative personell har bred maritim bakgrunn, ledererfaring og beredskapskompetanse.
 
Kombinasjonen av banebrytende teknologi og menneskelig ekspertise gir en avansert beskyttelse av dine verdier, uavhengig av om de befinner seg på overflaten eller havbunnen, står i ro eller er i bevegelse.

Ikon - oljerigg

Offshore-installasjoner

Mer enn 10  års erfaring med tradisjonell havovervåkning i henhold til petroleumsloven, rammeforskriften og NOG064. Vi leverer havovervåkning til alle typer installasjoner og kampanjer , og selskapet er auditert og godkjent av Havtil.

Ikon - undersjøisk kabel

Kritisk infrastruktur

Ved bruk av dynamiske AIS-kilder leverer vi overvåkning inkludert kommunikasjon med relevante fartøy til alle typer subsea installasjoner og operasjoner over hele verden.  

Ikon - fiskebåt

Maritime anlegg og verdier

Vi ivaretar en høy grad av årvåkenhet mot maritim aktivitet ved bruk av moderne teknologi og sensorikk, og kan overvåke alle typer maritime anlegg og verdier.

Ikon - bjelle

Beredskapstjenester

Vi leverer beredskapstjenester til kunder på tvers av maritim sektor. Vårt årvåkne team vet hvordan normalsituasjonen til havs ser ut. Vi avdekker avvik og agerer raskt med mål om å redusere risikoen for hendelser. 

Norseye Control

Se hva våre kunder sier om oss

Norseye har vært og er en god og viktig samarbeidspartner som skjønner teknologi og innovasjon godt, som de viser ved en utmerket støtte på vårt prosjekt med datainnsamling ved bruk av USV – (Unmanned Surface Vessel) på Ormen Lange feltet.»

Rolf E. Sæter, Direktør for teknologi og forbedring, A/S Norske Shell

“Sikkerhet handler også om å gjøre prosedyrer enkle og forståelige. Her er Norseye unik. Prosedyreoppsettet deres med bilder, figurer og tekst gjør det enkelt, uavhengig av brukerens utgangspunkt."

 Erlend Furu, Marine- og Base Manager, OKEA

Ta kontakt med oss

hCaptcha