Investor relations

Kontakt oss

Kompetansehuset Norseye

Norseye er et ledende kompetansehus innen sjøsikkerhet og digitalisering i maritim sektor. Hos oss finner du et team av dedikerte ansatte med høy formalkompetanse, men også en rikholdig bakgrunn med praktisk erfaring fra sjøfart og marine operasjoner.

Vår ekspertise er vårt viktigste konkurransefortrinn, og vi leverer innovativ tenkning og bærekraftige løsninger som driver fremtidens suksess innen de ulike maritime næringene.

chief executive officer

Sidsel Sæterøy

Styre, ledelse og eierstruktur

Styret og ledelsen i vår organisasjon jobber i tett samarbeid for å sikre effektiv styring og bærekraftig vekst. Vi legger vekt på en transparent eierstruktur som fremmer tillit og ansvarlighet. Gjennom vår strategiske ledelsespraksis og diversifiserte styre sørger vi for å opprettholde høyeste standarder for god forretningsetikk og verdiskapning.
 
Selskapet eies i dag av grûnder Terje Rødahl som eier 60%, samt administrerende direktør Sidsel Sæterøy som eier 40%. Ansatte i bedriften får mulighet til å komme med på eiersiden i løpet av 2024 ved kjøp av enkeltaksjer.

Historikk, vekst og veien videre

Selskapet ble etablert av gründer Terje Rødahl i 2013, og har siden da levert kvalitetstjenester til de maritime næringene. I selskapets oppstartsår, var leveransen stort sett marine tjenester til offshoreaktører på norsk sektor. I 2015 stod den første havovervåkingssentralen ferdig og har siden da overvåket installasjoner, kabler og andre verdier på havet. 

I 2019 kom Sidsel Sæterøy inn på eiersiden, og blir selskapets nye administrerende direktør. Det ble da lagt en ny strategi med økt satsing på maritim beredskap og repeterende inntekter gjennom abonnementsløsning på beredskap- og sikkerhetsstyringssystem for næringsfartøy. De påfølgende årene ble selskapet omorganisert og flyttet inn i nye lokaler i en maritim næringsklynge i Kristiansund. Selskapet tok fatt på en omfattende oppskaleringsperiode med flere nyansettelser og målrettet og strategisk fokus.

Finans og investorer

Mer informasjon kommer. 

Presentasjoner og rapporter

Mer informasjon kommer. 

Ta kontakt

hCaptcha